1. Hospitalizacja pacjentów potrzebujących całodobowej lub całodziennej opieki medycznej w zakresie:
  1. psychiatrii,
  2. chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej – hospitalizacja jednodniowa,
  3. alergologii,
  4. dermatologii i wenerologii – hospitalizacja dzienna.
 2. Ambulatoryjna opieka medyczna i profilaktyka w zakresie:
  1. psychiatrii i psychologii klinicznej,
  2. stomatologii zachowawczej i endodoncji,
  3. stomatologii dziecięcej,
  4. chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej,
  5. protetyki stomatologicznej,
  6. implantologii stomatologicznej,
  7. periodontologii i chorób błony śluzowej jamy ustnej,
  8. stomatologii estetycznej,
  9. zaburzeń czynnościowych narządu żucia,
  10. immunologii,
  11. alergologii,
  12. reumatologii,
  13. chorób układu krążenia i metabolicznych,
  14. terapii izotopowej,
  15. medycyny sportowej,
  16. dermatologii i wenerologii,
  17. poradnictwa genetycznego,
  18. poradnictwa dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju w zakresie logopedii,
  19. poradnictwa dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju w zakresie psychologii,
  20. świadczeń ginekologicznych i położniczych,
  21. świadczeń pediatrycznych,
  22. neurologii.
 3. Diagnostyka z zakresu:
  1. psychiatrii i psychologii klinicznej,
  2. stomatologii we wszystkich reprezentowanych specjalnościach,
  3. chorób błony śluzowej jamy ustnej,
  4. zaburzeń czynnościowych narządu żucia oraz chorób stawu skroniowo-żuchwowego,
  5. wad rozwojowych narządu żucia,
  6. diagnostyki obrazowej (radiologii) dotyczącej stomatologii,
  7. medycyny nuklearnej,
  8. ultrasonografii i mammografii,
  9. immunologii klinicznej,
  10. diagnostyki laboratoryjnej,
  11. elektrodiagnostyki,
  12. chorób układu krążenia i metabolicznych,
  13. medycyny sportowej,
  14. dermatologii i wenerologii,
  15. genetyki
  16. ginekologii,
  17. pediatrii.
 4. Pośrednie formy terapii w zakresie:
  1. psychiatrii i psychologii klinicznej.
 5. Rehabilitacja w zakresie:
  1. psychiatrii,
  2. zaburzeń narządu żucia (fizykoterapia, akupunktura, psychoterapia),
  3. zaburzeń stomatologicznych, obejmującą kompleksowe działania lecznicze, zmierzające do przywrócenia prawidłowej funkcji żucia, mowy i estetyki pacjenta,
  4. świadczeń dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju w zakresie logopedii i psychologii.
 6. Profilaktyka i promocja zdrowia we wszystkich reprezentowanych specjalnościach.
Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 11 września 2018, 16:27