Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nadany został Uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nr 547/2016 z dn. 29 września 2011 r.

 

Uchwała_2024_022

Pobierz


Ostatnia zmiana: Joanna Barden - 02 kwietnia 2024, 9:20