Ośrodek Dawców Szpiku

przy Klinice Immunologii, Reumatologii i Alergii

Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź ul. Pomorska 251

Budynek C-5 pokój 67, 70

Telefon: 42 675-73-88

Fax: 42 675-73-96

E-mail: szpik@csk.umed.pl