Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych

pon., 2018-09-03 Joanna Barden

Kierownik:  dr hab. n.med. Jakub Kaźmierski
e-mail: jakub.kazmierski@umed.lodz.pl

Tel. 42 675 73 72
e-mail: aszu@csk.umed.lodz.pl

 

Klinika prowadzi działania na kilku polach: działalność dydaktyczną dla studentów polsko- i anglojęzycznych, badania naukowe oraz kliniczne. Realizowane są naukowe projekty w ramach współpracy międzynarodowej oraz finansowane z grantów krajowych i unijnych (HARC, INNOMED).
Zespół Kliniki organizuje od kilkunastu lat ogólnopolską konferencję Łódzkie Warsztaty Psychogeriatryczne.
Pracownicy Kliniki są autorami publikacji krajowych i zagranicznych z IF, rozdziałów do podręczników i opracowań monograficznych oraz doniesień zjazdowych.
W Klinice realizowane są studia doktoranckie, promocja prac licencjackich i magisterskich studentów UM w Łodzi.

W ramach Kliniki działają trzy oddziały szpitalne. Opiekę nad pacjentami sprawują doświadczeni psychiatrzy i psycholodzy.

Oddział Dzienny Zaburzeń Psychotycznych

Przejdź

Oddział Psychiatrii Wieku Podeszłego

Przejdź

Oddział Zaburzeń Psychotycznych

Przejdź