Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest jednostką sektora finansów publicznych, zgodnie z brzmieniem art. 9 pkt 10 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009.157.1240 z późn. zm.).

Podmiotem tworzącym Szpital w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności leczniczej jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Ostatnia zmiana: Bartosz Józefowicz - 30 grudnia 2021, 12:40