WSPARCIE INWESTYCJI DLA ODDZIAŁÓW PSYCHIATRII DZIECIĘCEJ W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2

Pobierz


ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI C BUDYNKU GŁÓWNEGO UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII

Pobierz


ŁÓDZKIE CENTRUM TOKSYKOLOGII

Pobierz


PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ SŁUŻĄCY WYKONANIU PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM” NA LATA 2017-2021

Pobierz


ZAKUP SPRZĘTU DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ

Pobierz


PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ŹRÓDEŁ GAZÓW MEDYCZNYCH UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM PEDIATRII W ZWIĄZKU Z COVID-19

Pobierz


DOPOSAŻENIE KLINIK I ODDZIAŁÓW HEMATOONKOLOGICZNYCH W SPRZĘT DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA BIAŁACZEK I CHŁONIAKÓW

Pobierz


Dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia - DOI/SK/85112/6220/305/2022/449

Pobierz


Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - DOI/FPC/COVID-19/305/2022/260

Pobierz


Dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia - DOI_SK_85112_6220_305_2022_906

Pobierz


Program_Za_życiem_na_lata_2022-2026 (1)

Pobierz


DOFINANSOWANIE ZAKUPU APARATU DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO w 2023 r. w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032

Pobierz


DOTACJA CELOWA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA ZDROWIA - UTWORZENIE APTEKI WRAZ Z PRACOWNIĄ CYTOSTATYCZNĄ WYPOSAŻONEJ W INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I SPRZĘTOWE

Pobierz


PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CENTRUM POMOCY PSYCHIATRYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY

Pobierz


FUNDUSZ MEDYCZNY - ZAKUP URZĄDZEŃ ROBOTYCZNYCH DO REHABILITACJI

Pobierz


UTWORZENIE CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Pobierz


NARODOWY PROGRAM CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - ZAKUP APARATU DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO

Pobierz


DOTACJA CELOWA CZĘŚĆ 46 ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Pobierz


DOTACJA CELOWA CZĘŚĆ 46 STOŁY PORODOWE

Pobierz


NARODOWY PROGRAM CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA NA LATA 2022-2032 - DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU Z DZIEDZINY INTENSYWNEJ TERAPII W 2023 R.

Pobierz


NARODOWY PROGRAM CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA NA LATA 2022-2032_DOFINANSOWANIE ZAKUPU SYSTEMU HOLTEROWSKIEGO POMIARU CIŚNIENIA Z AKCESORIAMI W 2023 R.

Pobierz


FUNDUSZ MEDYCZNY - Przebudowa i Doposażenie Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej oraz Ponadregionalnego Ośrodka Onkologii Dziecięcej

Pobierz


DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 2021 ROK

Pobierz