Łódzki Ośrodek Dawców Szpiku

Łódzki Ośrodek Dawców Szpiku przy Klinice Immunologii, Reumatologii i Alergii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi został powołany w 2012 r. jako kontynuacja wieloletnich działań na rzecz rozwoju transplantologii w makroregionie łódzkim. Działająca w strukturach szpitala Pracownia Immunologii Transplantacyjnej należy do najstarszych w Polsce, została utworzona w latach 70. ubiegłego wieku.

Od tego czasu współpracujemy z lekarzami w szpitalach, poradniach oraz z indywidualnymi pacjentami, działając na rzecz społeczności regionu łódzkiego. Przez cały okres istnienia Pracowni wykonaliśmy kilka tysięcy badań dla potrzeb Klinik Hematologicznych w Łodzi.

Byliśmy pierwszą pracownią w regionie, która w 1996 roku rozpoczęła typowanie HLA u dawców narządowych, wykonywanie testów cross-match i badań wirusologicznych dla zespołu dokonującego przeszczepów narządowych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.

W ramach umowy z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT od wielu lat prowadzimy rekrutację i badania układu HLA u potencjalnych honorowych dawców szpiku kostnego, poszerzając polskie i światowe rejestry dawców niespokrewnionych. W roku 2017 Pracownia Immunologii Transplantacyjnej CSK UM została wytypowana do wykonywania badań antygenów HLA na wysokiej rozdzielczości dla dawców z terenu całej Polski w ramach realizacji programu wieloletniego na lata 2011-2020 pn. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Obecnie jesteśmy jedynym ośrodkiem w regionie łódzkim stale rekrutującym dawców. Zajmujemy się także szerzeniem idei honorowego dawstwa szpiku wśród społeczności Łodzi i okolic poprzez prelekcje wśród studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ogłoszenia i materiały informacyjne w prasie regionalnej, billboardy, plakaty, ulotki, roll-upy, informacje na stronach internetowych szpitala, Uniwersytetu Medycznego i współorganizatorów akcji pozyskiwania kandydatów na dawców.

Naszą działalność opieramy na doświadczonej kadrze zapewniającej profesjonalność badań oraz rzetelność w przekazywaniu informacji.

W latach 2012-2018 pozyskaliśmy około 11 000 kandydatów na dawców przyczyniając się do powiększenia polskiego i światowego rejestru dawców niespokrewnionych.