Od 2023 Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi działa na platformie zakupowej dostępnej pod następującym adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed