eRejestracja - banner

Uprzejmie informujemy o możliwości rejestracji on-line do poradni specjalistycznych. Link do e-rejestracji znajduje się powyżej, oraz na piątej pozycji w pasku mieszczącym się na górze ekranu.

Ponadto informujemy, że posiadają Państwo możliwość wglądu do Państwa dokumentacji medycznej przez Internetowe Konto Pacjenta.

Link do Internetowego Konta Pacjenta.

Poradnie dostępne poprzez e-rejestrację
• Poradnia Chirurgii Ogólnej
• Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – Dzieci
• Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dorośli
• Poradnia Dermatologiczna
• Poradnia Diabetologiczna
• Poradnia Endokrynologiczna
• Poradnia Andrologii i Endokrynologii Płodności
• Poradnia Gastroenterologii
• Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
• Poradnia Kardiochirurgiczna
• Poradnia Kardiologiczna
• Poradnia Nefrologiczna
• Poradnia Neurologii
• Poradnia Onkologiczna
• Poradnia Osteoporozy
• Poradnia Preluksacyjna
• Poradnia Rehabilitacyjna
• Poradnia Reumatologii
• Poradnia Transplantologii
• Poradnia Wad Postawy