CSK poszerza zakres przezskórnego leczenia patologii zastawki mitralnej

czw., 2023-03-16 Joanna Barden

W ostatnim kwartale 2022 roku w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi rozpoczęto program przezskórnej naprawy zastawki mitralnej. W trakcie jego realizacji u 10 pacjentów wykonano zabiegi przezskórnej naprawy zastawki mitralnej metodą brzeg-do-brzegu (transcatheter edge-to-edge repair, TEER). Ponadto przeprowadzono procedurę przezskórnej implantacji sztucznej zastawki w pozycję mitralną (zabieg typu valve-in-valve). Wszystkie zabiegi zakończyły się sukcesem i aktualnie weszły do katalogu standardowych procedur wykonywanych w zakresie opieki kardiologiczno-kardiochirurgicznej u pacjentów Centralnego Szpitala Klinicznego. Zabiegi wykonywane są przez lekarzy Kliniki Kardiochirurgii (dr n. med. Radosława Zwolińskiego i dr n. med. Andrzeja Walczaka) kierowanej przed prof. Michała Krejcę oraz lekarzy Kliniki Elektrokardiologii (prof. Krzysztofa Kaczmarka i dr. Piotra Jakubowskiego) kierowanej przez prof. Jerzego Krzysztofa Wranicza. W przygotowywaniu i kwalifikacji pacjentów do ww. procedur bierze udział zespół Kliniki Kardiologii kierowanej przez prof. Jarosława Drożdża. Powyżej wymienione procedury poszerzyły dotychczasowy zakres przezskórnego leczenia patologii zastawki mitralnej (przezskórnej walwuloplastyki mitralnej i przezskórnego usuwania guzów serca). Wprowadzenie tak szerokiego wachlarza zabiegów przezskórnych plasuje łódzki ośrodek w czołówce placówek przeprowadzających złożone małoinwazyjne procedury kardiologiczno-kardiochirurgiczne.