CSK UM Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym w Krajowej Sieci Kardiologicznej

wt., 2023-02-21 Joanna Barden

W dniu 14 lutego br. w Łodzi odbyło się spotkanie z placówkami medycznymi z regionu, które chcą się włączyć w pilotaż sieci kardiologicznej.

Wśród gości, którzy przybliżyli założenia programu oraz korzyści płynące dla pacjentów byli Minister Zdrowa Waldemar Kraska, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii Prof. Tomasz Hryniewiecki oraz Tobiasz Bocheński Wojewoda Łódzki. Gospodarzem spotkania był Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, który reprezentował Dyrektor Oddziału Artur Olsiński. Podczas spotkanie zabrali głos i odpowiadali na pytania przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Koordynującego, czyli SP ZOZ CSK UM w Łodzi prof. Paweł Ptaszyński oraz Prof. Jarosław Drożdż konsultant wojewódzki w dziedzinie kariologii.

W województwie łódzkim do pilotażu wskazane zostały przez Pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia szpitale w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Zgierzu. Na poziomie I planuje się włączyć do pilotażu kilkadziesiąt poradni POZ i kardiologicznych w całym regionie.

Regionalnym Ośrodkiem Koordynującym jest Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który koordynuje pilotaż w regionie; kwalifikuje pacjentów i pomaga w wyborze ośrodka, który będzie się nim opiekował; prowadzi diagnostykę i leczenie; nadzoruje pracę koordynatorów, zapewnia ośrodkom poziomu I i II korzystanie z porad i konsultacji, a także gromadzi analizuje i ocenia dane dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej.

Czym jest Krajowa Sieć Kardiologiczna?

Krajowa Sieć Kardiologiczna to program skierowany do pacjentów, którzy chorują na niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne, nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia, czy wady zastawkowe serca.

Krajowa Sieć Kardiologiczna, z założenia, przyspiesza drogę pacjenta od wykrycia choroby do wdrożenia skutecznej terapii. Każdy, zakwalifikowany do pilotażu pacjent, może liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę kardiologiczną: od szybkiej diagnostyki po leczenie. Pacjenci maksymalnie w ciągu 30 dni trafiają do specjalisty, aby rozpocząć leczenie najlepszymi metodami w ośrodku specjalistycznym.

 

Celem programu jest przyspieszenie ustandaryzowanej diagnostyki i leczenia pacjentów kardiologicznych.

Kto może kwalifikować do programu Krajowej Sieci Kardiologicznej?

Aby objąć opieką kardiologiczną większą liczbę pacjentów, na kwalifikację do programu pilotażowego mogą kierować nie tylko lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), ale również poradnie kardiologiczne, oddziały o profilu kardiologicznym i oddziały o profilu chorób wewnętrznych.

Gdzie realizowana jest Krajowa Sieć Kardiologiczna?

Do tej pory do programu pilotażowego zostało włączonych ponad 140 ośrodków z województwa mazowieckiego, w tym:

  • 91 ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej,
  • 42 poradni kardiologicznych lub oddziałów szpitalnych o profilu kardiologicznym, stanowiących ośrodki współpracujące poziomu I,
  • 18 poradni kardiologicznych oraz oddziałów szpitalnych o profilu kardiologicznym, tworzących ośrodki współpracujące poziomu II.

Ośrodkiem koordynującym program na szczeblu krajowym jest Narodowy Instytut Kardiologii kardynała Stefana Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Do koordynacji prac ośrodków, ma powstać system teleinformatyczny  sieci kardiologicznej zarządzany przez ten Instytut, który pozwoli na zawieranie porozumień między podmiotami współpracującymi i kierującymi pacjenta do programu pilotażowego

 

Jaki ośrodek koordynuje Krajową Sieć Kardiologiczną dla województwa:

  • dolnośląskie – Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu;
  • łódzkiego – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
  • małopolskiego – Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II;
  • mazowieckiego – Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
  • pomorskiego – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
  • śląskiego – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
  • wielkopolskiego – Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.