Centrum Zdrowia Psychicznego

wt., 2018-11-13 Joanna Barden

Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) utworzone zostało w oparciu o Narodowy Program Zdrowia Psychicznego. Celem CZP jest koordynacja działań leczniczych  i pomocniczych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla dorosłych mieszkańców dzielnicy Łódź Widzew. Koordynacja świadczeń oznacza, że dla pacjentów objętych programem  opracowane zostaną indywidualne, dostosowane do potrzeb plany terapii i zdrowienia, a nad ich realizacją czuwał będzie koordynator opieki.  Do CZP może zgłosić się każda osoba zamieszkała na terenie dzielnicy Łódź Widzew znajdująca się w kryzysie psychicznym oraz krewni i osoby trzecie, dla których nie jest obojętny los osoby potrzebującej profesjonalnego wsparcia.
Do CZP nie jest wymagane skierowanie.

W skład CZP wchodzą komórki organizacyjne udzielające świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej zlokalizowane w CSK UM w Łodzi:

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
  • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

tel. 42 201 44 88

mieszczące się w budynku CKD   ul. Pomorska 251,

 

  • Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny –  tel. 42 675 72 25

e-mail: pzk1-widzew@csk.umed.pl

  • Oddział dzienny
  • Oddział całodobowy

mieszczące się w budynku B1 ul. Czechosłowacka 8/10

oraz zlokalizowane w Poradni Multimed, Łódź ul. Przędzalniana 1/3:

  • Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny – tel. 42 212 22 46

e-mail: pzk2-widzew@csk.umed.pl

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
  • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

tel. 42 647 06 73

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny

Strukturą, która została powołana w celu ułatwienia pacjentom skorzystania z  właściwej formy pomocy są działające w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne (PZK) funkcjonujące w powyżej wskazanych lokalizacjach.
Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne działają w dni robocze w godz. 8.00-18.00.
Pracownik PZK, po dokonaniu oceny potrzeb zdrowotnych,  w porozumieniu z pacjentem, określi wstępny plan postępowania oraz ustali termin udzielenia kolejnego świadczenia. W przypadkach ocenionych jako pilne, zapewni interwencję medyczną nie później, niż w ciągu 72 godzin. PZK udziela również informacji o możliwościach uzyskania wsparcia poza medycznego, a także miejscach  udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej.
Ponadto w PZK świadczone są rozmowy wsparciowe z psychologiem bez wymaganego skierowania.

 

Asystent Zdrowienia

W ramach programu pilotażowego od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.35 mają Państwo możliwość kontaktu z ekspertem przez doświadczenie – Asystentem Zdrowienia.
Asystent zdrowienia to osoba, która sama doświadczyła kryzysu natury psychicznej. Dzięki odpowiedniemu przeszkoleniu, przebytym terapiom i pracy własnej, polegającej m.in. na poddaniu refleksji swoich przeżyć (ich „przepracowaniu”), doświadczenie związane z chorobą oraz procesem zdrowienia zostało przekształcone u Asystenta w ogromny potencjał z którego czerpie, aby stać się mentorem dla osób w kryzysie psychicznym. Asystent wspiera pracę zespołów terapeutycznych w zakresie zdrowia psychicznego świadczeniobiorców poprzez rozmowy, motywowanie i podtrzymywanie nadziei na powrót do zdrowia.

Koordynator programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego Łódź Widzew mgr. Urszula Godos

tel. 42 675 72 27

e-mail: u.godos@csk.umed.pl